Diensten

Uniek en kenmerkend voor HP Coaching & Communicatie is de mogelijkheid van een multidisciplinaire intake. Deze wordt uitgevoerd door een eerste lijn psychologe, een somatisch deskundige en J. Peters MSc.

Een intake bestaat uit drie sessies: een kennismakingsgesprek, een test sessie en een gesprek om samen te komen tot een duidelijke hulpvraag. Na deze intake wordt eventueel gerapporteerd aan de opdrachtgever. Vervolgens wordt na overleg met opdrachtgever en betrokkene indien noodzakelijk een begeleidingstraject opgestart.

Diensten die geboden worden: