Trainingen

HP Coaching & Communicatie verzorgt in samenwerking met Einders Educatie, een landelijk opererend opleidingsinstituut, trainingen op het gebied van coaching en communicatie. Deze trainingen worden zowel individueel als groepsgewijs gegeven.

Deze trainingen kunnen gericht zijn op het verbeteren van de coachvaardigheden van bijvoorbeeld leidinggevenden. Voornoemde trainingen kunnen ook gericht zijn op het optimaliseren van de communicatievaardigheden van personeel onderling of van personeel naar cliënten.