HP Coaching & Communicatie

HP Coaching & Communicatie is een organisatie die cliënten begeleidt vanuit een holistische visie. Deze visie vormt de basis van alle trajecten, begeleidingen en trainingen die door HP Coaching & Communicatie worden verzorgd.

Onze huidige maatschappij kenmerkt zich door een hoge mate van hektiek, echter maar zelden realiseren wij ons dat we elke dag opnieuw twaalf miljoen signalen binnenkrijgen. Dit is meer dan vroeger in een heel mensenleven. Op twee miljoen prikkels reageren we. De overige tien miljoen leggen we gelukkig naast ons neer. Logisch eigenlijk dat we - bewust of onbewust - steeds meer op zoek zijn naar innerlijke rust en balans. Gaan we die rust uit de weg dan lopen we het risico op enig moment vast te lopen zowel in de werk- als privé situatie. Een bezoek aan HP Coaching & Communicatie in Wessem kan dan zeer verhelderend werken.

“HP Coaching & Communicatie is ontstaan uit pure passie”, zo verwoorde Jan Peters MSc. de start van zijn coachbedrijf.

J.J.M. Peters MSc. heeft een dertigjarige ervaring in het professioneel omgaan met mensen. Hij heeft kennis van zowel de somatische als de psychische aspecten van de MENS. Daarnaast geeft hij leiding aan een team van deskundigen op het gebied van zowel somatische als psychische problematiek, die vanuit dezelfde holistische visie mede kunnen begeleiden.