Therapeutische-trajecten

Indien na de intake blijkt dat een psychotherapeutisch traject geïndiceerd is zal dit gerapporteerd worden. Dit traject zal door de 1e lijnpsycholoog worden uitgevoerd.

Doelgroepen:

• Tot deze doelgroep behoren alle mensen die na de multidisciplinaire intake als zodanig geïndiceerd worden, bijvoorbeeld mensen met een persoonlijkheidsstoornis, mensen met angsten en/of verwerkingsproblematiek. Inhoudelijke informatie wordt dan niet meer verstrekt tijdens of na dit traject.