Klachtenprocedure

Op al onze locaties hanteren wij een klachtenprocedure. Voor het melden en afhandelen van klachten kunt u terecht bij Jan Peters (0475-56 20 55). Het is ook mogelijk uw klacht via e-mail aan ons kenbaar te maken: info@helwegen-peters.nl