Coachtrajecten

Na de intake en de rapportage wordt een traject afgesproken vanuit een concrete vraagstelling. Dit traject bestaat uit 10 sessies, waarbij na 5 sessies wordt geëvalueerd. Na 10 sessies volgt een eindrapportage.

Indien blijkt dat het aantal sessies niet voldoende is, zal HP Coaching & Communicatie dit in de evaluatie kenbaar maken.

Doelgroepen:

• mensen die zelf een verandering in hun [werk]situatie willen;
• mensen die willen weten waar hun kwaliteiten liggen;
• individuen of teams in een werksituatie die gaat veranderen;
• personen die ergens vastgelopen zijn en willen weten hoe een probleem aangepakt kan   
  worden;
• mensen die om wat voor reden ook, een dosis motivatie en enthousiasme nodig hebben.
• Arbeidsongeschikte medewerkers die niet meer geschikt zijn voor eigen werk en die via
  spoor twee van de WVP gere-integreerd moeten worden.